Kommunikation

Kvalitetsdeklaration (extern)

Vårt uppdrag

Kommunikationsavdelningen arbetar med Umeå kommuns interna och externa kommunikation och är en stödfunktion för de kommunala verksamheterna. Kommunikationen ska underlätta för medborgarna att ta del av och delta i den demokratiska processen, vilket är en framgångsfaktor för Umeå kommuns verksamheter som arbetar för kommun­fullmäktiges tillväxtmål 200 000 invånare år 2050.

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att

  • kommunicera kommunala styrelsers, nämnders och utskotts beslut
  • kommunicera verksamheternas pågående arbete och resultat
  • tydliggöra stöd och service som kommunen erbjuder.

Vi lovar att

  • alltid bidra till att Umeå kommuns kommunikation blir tydlig, målgruppsanpassad, relevant, effektiv, tillgänglig och enhetlig
  • ha en användarvänlig, tillgänglig och informativ webbplats
  • ta hänsyn till mediers behov och arbetsvillkor
  • beakta jämställdhet, mångfald, hållbarhet och tillgänglighet i vår kommunikation
  • beakta medborgarnas behov av information på andra språk, särskilt de sverigefinska och samiska minoriteternas behov
  • vi gör allt för att minimera förekomsten av interna möten, så att vi kan ägna mer tid åt övriga arbetsuppgifter.

Vi vill bli bättre

Kommunikationsavdelningen är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001, vilket bland annat innebär att vi systematiskt arbetar med ständiga förbättringar. Vi vill därför gärna att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. Mejla dina synpunkter till kommunikation@umea.se. Vi lovar att påbörja ärendet och svara dig inom tre arbetsdagar.

Vill du veta mer?

Information om Kommunikationsavdelningen hittar du här:
www.umea.se/kommunikationsenheten

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kommunstyrelsen, 2014-03-18. Uppdaterad 2017-06-28. Version 5.

Sidan publicerades