Miljö- och hälsoskydd, Förvaltarna

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Förvaltarna bevakar rätt, sörjer för person och förvaltar egendom enligt föräldrabalkens intentioner och praxis.

Förvaltarverksamheten säljer tjänster till överförmyndarnämnden i Umeå kommun samt till övriga kommuner inom Umeåregionen.

Vi arbetar aktivt med kvalitetssäkring och att hitta metoder för att förbättra våra huvudmäns livskvalitet.

Vi lovar att

  • inhämta individuella planer för samtliga huvudmän
  • upprätta professionella nätverk som ger huvudmännen god livskvalitet.
  • en gång per år ha utvärderande samtal med överförmyndarkontoret.

Vi vill bli bättre

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna veta det! Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet. Du kan lämna dina synpunkter direkt till miljö- och hälsoskyddschefen, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå, tel. 090-16 16 84 eller mejla till miljoochhalsoskydd@umea.se.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Miljö- och hälsoskydd. Du har rätt att vara anonym om du så önskar. Du kan även besöka vår hemsida www.umea.se.

Postadress: Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå

Besöksadress: Stadshuset, Skolgatan 31A

090-16 10 00 (växeln)

miljoochhalsoskydd@umea.se

Fastställd

Kvalitetsdeklarationen är fastställd av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-11-16 och gäller för 2024.

Sidan publicerades