Städ- och verksamhetsservice

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Verksamheten omfattar lokalvård i kommunens verksamheter, vaktmästeri i Stadshuset, verksamhetsvaktmästare i delar av kommunen samt Fordonsenheten som anskaffar och optimerar nyttjandet av kommunens fordon.

Uppdraget är att utföra tjänster inom vårt verksamhetsområde med hög kvalitet, miljövänliga metoder och god service, för Umeå kommuns verksamheter.

Vi lovar

  • att utföra lokalvård för kommunens verksamheter enligt fastställda servicenivåer.
  • att mäta och följa upp kvaliteten via årliga kvalitetskontroller och mätningar.
  • att fordonen är verksamhetsanpassade, att de beställs med god framförhållning och med miljömålen i fokus.

Vi vill bli bättre

Vår ambition är att hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra vår verksamhet och vill därför att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. I vår verksamhet har vi alltid ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

Synpunkter kan lämnas direkt till vår personal eller via kontaktuppgifter nedan.

Vill du veta mer?

Mer information om verksamheten finns på kommunens externwebb, intranät, eller skicka din fråga till:

Funktionsbrevlåda: stadochverksamhetsservice@umea.se

Telefon (vxl): 090-16 10 00

Besöksadress: Kungsgatan 37

Postadress: Städservice Umeå kommun, 901 84 Umeå

Webbsida: www.umea.se Länk till annan webbplats.

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av tekniska nämnden 2023-11-30

Sidan publicerades