Hemtjänst

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att ge stöd och omsorg i ditt hem så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Vi lovar att

  • ditt självbestämmande och din delaktighet respekteras genom regelbunden dialog i din vardag
  • du får möta personal som har god kunskap i sitt yrke och har relevant inskolning
  • du erbjudas en fast omsorgskontakt som du kan känna extra förtroende för, om du inte är nöjd med din fasta omsorgskontakt så har du möjlighet att byta
  • du får ett välkomstsamtal inom en vecka med från din omsorgskontakt och, om du så önskar, tillsammans med dina närstående
  • det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med ansvarig chef
  • du får veta vilken personal det är som kommer och hjälper dig
  • personalen alltid kan visa tjänstelegitimation
  • hålla överenskomna tider med en marginal på 30 minuter, vid förändringar meddelar vi dig
  • du i möjligaste mån får bestämma hur många olika personal som hjälper dig.

Vi vill bli bättre

Om du tycker att vi brustit i våra löften vill vi veta det. Vänd dig i första hand till ansvarig chef. Du kan också använda vår blankett för klagomål och synpunkter som går att beställa på 090-16 10 00. Du har även möjlighet att lämna dina klagomål eller synpunkter på kommunens hemsida. Du ska få återkoppling på ditt klagomål så snart som möjligt och allra senast inom 14 dagar.

Vill du veta mer?

Kontakta verksamhetschef för hemtjänst, 090-16 10 00, om du vill veta mer om kvalitetsdeklarationerna.

Fastställd

Kvalitetsdeklarationerna är fastställd av sociala nämnderna 2014-02-26.

Sidan publicerades