Hemtjänst

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att ge stöd och omsorg i ditt hem så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Vi lovar att

  • ditt självbestämmande och din delaktighet respekteras genom regelbunden dialog i din vardag
  • du får möta personal som har god kunskap i sitt yrke och har relevant inskolning
  • du erbjudas en fast omsorgskontakt som du kan känna extra förtroende för, om du inte är nöjd med din fasta omsorgskontakt så har du möjlighet att byta
  • du får ett välkomstsamtal inom en vecka med från din omsorgskontakt och, om du så önskar, tillsammans med dina närstående
  • det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med ansvarig chef
  • du får veta vilken personal det är som kommer och hjälper dig
  • personalen alltid kan visa tjänstelegitimation
  • hålla överenskomna tider med en marginal på 30 minuter, vid förändringar meddelar vi dig
  • du i möjligaste mån får bestämma hur många olika personal som hjälper dig.

Vi vill bli bättre

Om du tycker att vi brustit i våra löften vill vi veta det. Vänd dig i första hand till ansvarig chef. Du kan också använda vår blankett för klagomål och synpunkter som går att beställa på 090-16 10 00. Du har även möjlighet att lämna dina klagomål eller synpunkter på kommunens hemsida www.umea.se/medborgarslussen. Du ska få återkoppling på ditt
klagomål så snart som möjligt och allra senast inom 14 dagar.

Vill du veta mer?

Kontakta verksamhetschef för hemtjänst, 090-16 10 00, om du vill veta mer om kvalitetsdeklarationerna.

Fastställd

Kvalitetsdeklarationerna är fastställd av sociala nämnderna 2014-02-26.

Sidan publicerades