Stöd och omsorg, dagverksamhet

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Hos oss ger vi dig det stöd du behöver för att du ska uppleva en meningsfull dag individuellt och/eller i gemenskap med andra.

Vi lovar att

  • ditt självbestämmande och din delaktighet respekteras genom regelbunden dialog i din vardag
  • du får möta personal som har god kunskap i sitt yrke och har relevant inskolning
  • du får en kontaktpersonal som du kan känna extra förtroende för, om du inte är nöjd med din kontaktpersonal så har du möjlighet att byta
  • du får ett välkomstsamtal inom en vecka med din kontaktpersonal och, om du så önskar, tillsammans med dina närstående
  • det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med ansvarig chef
  • du ges möjlighet till socialt och kulturellt innehåll, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Vi vill bli bättre

Om du tycker att vi brustit i våra löften vill vi veta det. Vänd dig i första hand till ansvarig chef. Du kan också använda vår blankett för klagomål och synpunkter som finns i verksamheten eller går att beställa på 090-16 10 00. Du har även möjlighet att lämna dina klagomål eller synpunkter på kommunens hemsida www.umea.se/medborgarslussen. Du ska få återkoppling på ditt klagomål så snart som möjligt och allra senast inom 14 dagar.

Vill du veta mer?

Prata med personalen så får du veta hur vi arbetar med att uppfylla våra löften.

Fastställd

Kvalitetsdeklarationen fastställdes av de sociala nämnderna i Umeå kommun 2014-02-26.

Sidan publicerades