Stadsarkivet

Vårt uppdrag

Vi arbetar ytterst för att säkra den del av vårt nationella kulturarv som utgörs av kommunens arkiv. Vårt uppdrag preciseras i ett arkivreglemente och omfattar dels att vara kommunstyrelsens operativa organ i arkivmyndighetsfrågor, dels att vara centralarkiv för Umeå kommun. Uppdraget omfattar såväl pappersburna hand-lingar som elektroniskt lagrad information.

Vårt uppdrag kan indelas i olika verksamhetsområden:

 • råd, anvisningar och tillsyn i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor gentemot kommunens myndigheter, bolag och stiftelser
 • mottagande och vård av kommunens handlingar så att de dels bevaras dels blir återsökbara
 • utlämnande av uppgifter och handlingar ur de förvarade arkiven
 • väckande av intresse för arkiven.

Våra verksamhetsområden är reglerade i olika författningar (bland annat Tryckfrihetsförordningen, Arkivlagen, Arkiv­förordningen och Offentlighets- och sekretesslagen) samt Riksarkivets författningssamling (RA-FS).

Vi lovar att

 • besvara din förfrågan om utlämnande av allmän offentlig handling inom tre arbetsdagar
 • i ett tidigt skede informera dig om den uppskattade handläggningstiden om din förfrågan berör allmän handling som omfattas av sekretess
 • vara engagerade och tillmötesgående i våra kontakter med dig och att lotsa dig vi-dare för de fall där någon annan än stadsarkivet förvarar de uppgifter du efterfrågar
 • i takt med att vi slutligt ordnar och för-tecknar våra arkiv publicera arkivförteckningar över dem på www.visualarkiv.se
 • beakta dina önskemål om skanning av kommunens arkivmaterial för publicering på www.svar.ra.se
 • skriftligt erkänna din arkivleverans (om den överstiger 0,5 hyllmeter) inom 10 arbetsdagar.

Vi förväntar oss av dig att du

 • preciserar den handling du önskar ut-lämnad så att vi vet vad vi skall söka efter
 • lämnar korrekta och fullständiga in-gångsuppgifter samt inkommer med eventuella medgivanden (där sekretessen så kräver) så att vi ges chansen att hålla korta svarstider
 • meddelar oss i förväg om leveransbehov och önskat leveransdatum så att vi kan säkerställa att vi kan, och att vi får, ta emot handlingarna.

Vi vill bli bättre

Vi lyssnar gärna till dina synpunkter och vill gärna veta om vi inte lever upp till vad vi lovat! Du når oss enligt nedan.

Vill du veta mer

Kontakta gärna oss på stadsarkivet! Du kan även besöka kommunens webbplats www.umea.se för mer information.

Postadress:
Stadsarkivet
Umeå kommun
901 84 Umeå

Besöksadress:
Umestan företagspark, Kaserngatan 3 (Hus 2, våning 2)

Telefon: 090-16 57 82

E-post: stadsarkivet@umea.se

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kommunstyrelsen, 2012-11-06.

Sidan publicerades