Budgetrådgivning, Energi- och klimatrådgivning, Konsumentrådgivning

Kvalitetsdeklaration

Vår ambition

är att du ska kunna göra långsiktiga och hållbara val. Du ska också få korrekta upplysningar om dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Vi ger även råd i ekonomiska frågor om budgetrådgivning och skuldsanering samt energi- och klimatrådgivning.

Vi lovar

att du som söker rådgivning ska få en påbörjad rådgivning inom 10 arbetsdagar från det att du kontaktat oss.

Vi förväntar oss av dig att du i

  • konsumentrådgivningsärenden lämnar komplett information om vad som har hänt i ditt ärende
  • budgetrådgivningsärenden lämnar kompletta uppgifter angående inkomster, utgifter och skulder för hela hushållet
  • skuldsaneringsärenden även ger oss en redogörelse för den uppkomna situationen.

Vi vill bli bättre

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna veta det! Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet. Du kan lämna dina synpunkter direkt till miljö- och hälsoskyddschefen, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå, tel. 090-16 16 84 eller mejla till miljoochhalsoskydd@umea.se.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Miljö- och hälsoskydd. Du har rätt att vara anonym om du så önskar. Du kan även besöka vår hemsida www.umea.se.

Postadress: Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå

Besöksadress: Stadshuset, Skolgatan 31 A

090-16 10 00 (växel)

miljochhalsoskydd@umea.se

Fastställd

Kvalitetsdeklarationen är fastställd av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-11-16 och gäller för 2024.

Sidan publicerades