Vinterväghållning

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar beträffande vinterväghållning. Kommunen ansvarar för och sköter 43 mil gator och 23 mil gång- och cykelvägar. Trafikverket ansvarar för och sköter E4, E12, Väg 92, Väg 503, Väg 507, Väg 363, Väg 364, Holmsundsvägen (Tegelbruksvägen-Korsvägen). Gång- och cykelvägar som löper längs Trafik­verkets vägar ansvarar och sköter även Trafikverket. Till grund för kommunens vinterväghållning ligger målet att erbjuda medborgarna och näringslivet en säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjlig samhällsekonomiska kostnader.

Gator och gång- och cykelvägar ska vara framkomliga för alla oavsett färdsätt. Undantag ska endast förekomma vid extrema väderförhållanden.

Det är inte rimligt ur kostnadssynpunkt att hålla sig med en sådana resurser att snöröjning och halkbekämpning omedelbart kan utföras i hela kommunen samtidigt. Vi har därför valt att prioritera de gator och gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst. Prioriteringarna baseras på hänsyn till jämställdhet, miljö och hälsa.

I vår verksamhet arbetar vi för ett tydligt jämställdhetsperspektiv där alla ska få samma möjlighet till service, ett gott bemötande och kunna forma sitt eget liv

Vi lovar

  • Plogning påbörjas vid nysnömängd 4–10 centimeter för prioriterade gator. Åtgärdstid 5 timmar.
  • Plogning påbörjas vid nysnömängd 6–14 centimeter för lokalgator. Åtgärdstid 8 timmar. 10 timmar om utkallning av prio 1 sker samtidigt.
  • Plogning påbörjas vid nysnömängd 3–5 centimeter för prioriterade gång- och cykelvägar och trottoarer mellan klockan 04–19. Övrig tid 3–10 centimeter. Åtgärdstid 5 timmar.
  • Plogning påbörjas vid nysnömängd 5–14 centimeter för övriga gång- och cykelvägar och trottoarer. Åtgärdstid 8 timmar. 10 timmar om utkallning av prio 1 sker samtidigt.
  • Förebyggande halkbekämpning på prioriterade gator, gång- och cykelvägar och trottoarer.
  • Halkbekämpning på gator, gång- och cykelvägar och trottoarer när halka uppstår.

Vi vill bli bättre

Gator och parker vill hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra oss. Lämna gärna synpunkter på vår verksamhet!

App: Felanmälan i Umeå kommun (iOS och Android)
Webb: www.umea.se/felanmalan Länk till annan webbplats.
Telefon: 090-16 14 61

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och vi följer löpande upp vår utveckling, utifrån inkomna synpunkter och medborgarundersökningar. Externa revisorer (SP) reviderar verksamheten enligt den plan certifieringen kräver.

Vill du veta mer?

gatorochparker@umea.se

www.umea.se/vinter Länk till annan webbplats. finns information om vilka arbeten som pågår och är planerade, vilka lokala föreskrifter som gäller, tips och råd samt svar på vanliga förekommande frågor.

090-16 10 00

Besöksadress: Stadshuset, Norra flygeln, Skolgatan 31.

Postadress: Umeå kommun, Gator och parker, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av tekniska nämnden 2021-11-25.

Sidan publicerades