Integration

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Integration arbetar med mottagandet av nyanlända vuxna personer och deras familjer som blir anvisade till Umeå kommun via Migrationsverket efter att de har fått uppehållstillstånd. Den nyanlände har antingen bott på ett anläggningsboende i en kommun i Sverige, eller kommit på kvot från FN:s flyktingorgan UNHCR eller som anknytning till en familjemedlem eller ett ensamkommande barn.

Vi lovar

  • se till att Umeå kommun uppfyller de skyldigheter vi har enligt Bosättningslagen
  • bidra till att nyanlända får förutsättningar att bosätta sig i Umeå kommun efter avslutad etablering
  • erbjuda vägledning utifrån individens behov
  • samverka med myndigheter, organisationer och företag för individens etablering i det svenska samhället.

Vi vill bli bättre

Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du framför dina synpunkter, både klagomål, beröm eller förslag på förbättringar av vår verksamhet. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via arbetsmarknadochintegration@umea.se.

Vill du veta mer?

Se: Arbetsmarknad och integrationsavdelningen

Fastställd

Av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-06-20
Senaste översyn: 2022-09-13

Sidan publicerades