Lantmäteri

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Lantmäteri ansvarar för kommunens landskaps- och fastighetsinformation vilket innebär insamling, lagring och ajour­hållning av geografiska data. Vi ansvarar även för adress- och namnsättningsverksamheten inom kommunen.

Vi verkar för en ändamålsenlig användning av kartdata samt erbjuder kartrelaterade tjänster.

Vi arbetar med att förvalta och förädla verksamhetsspecifika kartdata i form av kartprodukter, analyser samt visualiseringar.

Vi ansvarar för kommunens stomnät i plan och höjd samt insamling av geodetiska data. Vi ansvarar för upprättande av nybyggnadskartor samt tillhandahåller andra typer av mätningstekniska tjänster.

Vi är också kommunal Lantmäterimyndighet (KLM) i Umeå kommun. För den kommunala lantmäterimyndigheten finns en särskild kvalitetsdeklaration.

Vi lovar att

  • ständigt arbeta med att höja kartdatabasens kvalitet
  • kontinuerligt underhålla och ajourhålla kommunens stomnät
  • arbeta för en ökad användning av kartor, GIS-analyser och dess teknik.

Vi vill bli bättre

Lantmäteri har en stark ambition att hålla en hög kvalitet och att arbeta för ständig förbättring. För ett fortsatt förbättringsarbete vill vi gärna att Du framför synpunkter och förbättringsförslag som rör vår verksamhet eller hand­läggningen av ditt ärende, så att vi kan utvecklas och ge dig en så bra service som möjligt. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på Lantmäteri eller besök vår webbsida www.umea.se/kartor för kartexempel, teknisk information och blanketter.
Besöksadress Stadshuset, Skolgatan 31 A
Telefon 090-16 13 00
E-post lantmateri@umea.se

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av byggnadsnämnden 2021-11-17

Sidan publicerades