HR

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

HR arbetar för att på bästa sätt tillgodose Umeå kommuns behov av professionellt stöd inom arbetsgivarens ansvars­område. I vår verksamhet har vi alltid ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Vi

 • stödjer kommunens verksamheter så att de kan skapa goda resultat och nå sina mål
 • bidrar till att Umeå kommun är en attraktiv arbetsgivare
 • är en professionell och värdeskapande organisation som levererar tjänster med hög kvalitet till chefer, medarbetare och den politiska ledningen
 • tar ansvar för en enhetlig och konsekvent personalpolitik, genom att utveckla, driva och följa upp resultaten
 • skapar resultat i samverkan med myndigheter och andra samarbetspartners
 • är kompetenta, kundorienterade, professionella och serviceinriktade
 • har en support som är tillgänglig under överenskomna tider
 • erbjuder medverkan vid utbildningar och arbetsplatsträffar.

Våra kännetecken är

 • förtroendefulla relationer
 • för individen och för helheten
 • rätt och säkert
 • enkelt och snabbt.

Vi lovar att

 • bidra med olika perspektiv och lösningar
 • ge professionellt och effektivt stöd
 • använda ett konsultativt förhållningssätt
 • hålla en hög tillgänglighet
 • ge ett gott bemötande
 • implementera och följa upp rutiner
 • ge tydliga och korrekta svar inom avtalad tid.

Vi vill bli bättre

 • på att följa upp våra verksamheters särskilda behov och återföra resultaten
 • kvalitetssäkra våra interna processövergångar.

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kommunstyrelsen 2014-03-18.

Sidan publicerades