Fritid, unga

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag är att möjliggöra fritid för unga genom att

  • erbjuda mötesplatser
  • främja samverkan
  • främja ungas inflytande och delaktighet.

Mötesplatserna har olika inriktningar för att kunna möta ungdomar i olika åldrar och med skiftande behov. Verksamheten riktar sig i huvudsak till unga i åldersspannet 13–17 år, men erbjuder även verksamhet för äldre ungdomar upp till 25 år.

Vi lovar att

  • skapa förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande i verksamheten
  • möjliggöra ett jämlikt fritidsutbud
  • erbjuda kostnadsfria aktiviteter
  • skapa lovaktiviteter och arrangemang i samverkan med ungdomar
  • bedriva lokalt områdesarbete i frågor som berör unga.

Vi vill bli bättre

Vi vill gärna att du framför synpunkter och utvecklingsförslag. Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via kommunens webb.

Dialog och synpunkter

Vill du veta mer?

Läs mer om vår verksamhet på www.umea.se/ung Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fastställd

Av fritidsnämnden 2019-11-27.

Sidan publicerades