Fritid, unga

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag är att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling har en särställning.

Verksamheten vänder sig till ungdomar 13–25 år med fokus på elever på högstadiet och unga i gymnasieåldern.

Vi lovar att

  • ungas självupplevda behov ska vara utgångspunkt i planering av verksamheten
  • skapa förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande i verksamheten
  • erbjuda mötesplatser och kostnadsfria aktiviteter
  • skapa lovaktiviteter och arrangemang i samverkan med ungdomar
  • bedriva lokalt områdesarbete i frågor som berör unga.

Vi vill bli bättre

Vi vill gärna att du framför synpunkter och utvecklingsförslag. Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via kommunens webb.

Dialog och synpunkter

Vill du veta mer?

Läs mer om vår verksamhet på www.umea.se/ung Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fastställd

Av fritidsnämnden 2022-11-23.

Sidan publicerades