IT

Vårt uppdrag

IT – mer möjligheter. IT möjliggör en positiv samhällsutveckling genom att stödja innovativ verksamhet som förenklar vardagen för kommunala verksamheter, medborgare och företag.

IT-funktionens uppdrag är att med hög kompetens, delaktighet och god serviceanda erbjuda ett brett utbud av IT-tjänster som stödjer arbetet för välfärd och ett gott liv i Umeå. IT utvecklar och arbetar aktivt med informationssäkerhet.

Vi lovar

  • att tillhandahålla professionell kompetens inom alla de områden som tjänster levereras.
  • att hålla hög tillgänglighet i drift och support.
  • att regelbundet följa upp leveranser till verksamheterna.
  • att ge återkoppling till händelser där verksamheten påverkas.
  • att arbeta systematiskt med IT-säkerhet.

Vi vill bli bättre

IT-funktionens ambition är att hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra vår verksamhet.

Hela IT-funktionen är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001. Vi arbetar aktivt tillsammans med kommunens verksamheter för att med stöd av IT utveckla Umeå kommun.

Vill du veta mer?

Mejl: IT-chef@umea.se
Telefon: 090-16 10 00
Webbsida: www.intranet.umea.se
Besöksadress: Skolgatan 31 A Umeå.
Postadress: Umeå kommun, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av tekniska nämnden 2021-11-25.

Sidan publicerades