Miljö- och hälsoskydd, Förvaltarna

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Förvaltarna bevakar rätt, sörjer för person och förvaltar egendom enligt föräldrabalkens intentioner och praxis. Förvaltarverksamheten säljer tjänster till överförmyndarnämnden i Umeå kommun samt till övriga kommuner inom Umeå­regionen. Vi arbetar aktivt med kvalitetssäkring och att hitta metoder för att förbättra våra huvudmäns livskvalitet.

Vi lovar att

  • inhämta individuella planer för samtliga huvudmän
  • upprätta professionella nätverk som ger huvudmännen god livskvalitet
  • en gång per år ha utvärderande samtal med överförmyndarkontoret.

Vi vill bli bättre

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna veta det! Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet. Du kan lämna dina synpunkter direkt till miljöoch hälsoskyddschefen, Miljö- och hälsoskydd, 901 84 Umeå, 090-16 16 84 eller mejla till miljoochhalsoskydd@umea.se.

Vill du veta mer?

Besök vår hemsida www.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information om överförmyndarverksamhet. Frågor om förvaltarverksamheten besvaras av Camilla Falk, 090-16 17 04, 070-208 66 00 eller e-post camilla.falk@umea.se.

Fastställd

Kvalitetsdeklarationen är fastställd av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-10-21 och gäller för 2022.

 

Sidan publicerades