Nationella minoriteter

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Umeå kommuns arbete för de nationella minoriteterna är en viktig och naturlig del i Umeå kommuns verksamhet. Minoritet stödjer kommunens verksamheter i sina strävanden att leva upp till intentionerna i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Umeå kommun ska arbeta i nära samverkan med de nationella minoriteterna och stödja och främja deras språk och kulturer med speciell fokus på barn och äldre.

Vi lovar att

  • att utföra arbetet i enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
  • att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter
  • att ge inflytande och samråda med de nationella minoriteterna
  • att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur med särskild fokus på barn
  • att ge service på finska, meänkieli och samiska
  • att verka för att erbjuda förskola och äldreomsorg på finska, meänkieli respektive samiska
  • att årligen ha öppna samråd med alla fem nationella minoriteter
  • att bidra till att utveckla befintliga verksamheter för att tillgodose minoriteternas behov
  • att omvärldsbevaka verksamhetsområdet på regional, nationell och internationell nivå

Vi vill bli bättre

Vi har en ambition att ständigt förbättra oss. Vi vill gärna ha dina synpunkter och förslag på förbättringar.

Vill du veta mer

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka: www.umea.se/minoriteter

Frågor och synpunkter om verksamheten besvaras av chefen för Minoritet:
Helén Andersson,
090-16 41 30,
helen.andersson@umea.se

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott september 2020 och gäller tills vidare.

Senast översyn: 2021-06, 2022-06-07 (kontaktuppgift för chef ändrad)

Sidan publicerades