IT

Vårt uppdrag

IT-funktionen är Umeå kommuns och kommunbolagens strategiska partner i vidareutveckling och transformation av arbetssätt med stöd av digitala verktyg i syfte att öka nytta och minimera risk.

Vi har fokus på kommunens verksamhetssystem och hur de bidrar till kommunens digitaliseringsförmåga. Ansvarar för kommunens IT-strategi, förvaltningsstyrnings- och IT-upphandlingsmodell samt IT-arkitekturstyrning.

Vi levererar utveckling, samordning, drift och support av IT- och telefonisystem, datanät, IT-säkerhet, digital arbetsplats och ID-nycklar i enlighet med beslutad IT-strategi.

Vi lovar

  • att tillhandahålla professionell kompetens och effektiv leverans för de tjänster vi erbjuder.
  • att stödja verksamheterna i den digitala omställningen och realisera deras behov av IT.
  • att hålla hög tillgänglighet i drift och support.
  • att regelbundet följa upp våra leveranser och hur nöjda våra kunder och intressenter är.
  • att ge återkoppling till händelser där verksamheten påverkas.
  • att arbeta systematiskt med IT-säkerhet.

Vi vill bli bättre

Hela IT-funktionen är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001. Vi arbetar aktivt tillsammans med kommunens verksamheter för att med stöd av IT utveckla Umeå kommun.

IT-funktionens ambition är att hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra vår verksamhet och vill därför att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. I vår verksamhet har vi alltid ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Synpunkter kan lämnas direkt till vår personal men även via intranätet IT-funktionen lämna Förslag/Avvikelser.

Vill du veta mer?

Mejl: IT-chef@umea.se
Telefon: 090-16 10 00
Besöksadress: Skolgatan 31 A Umeå.
Postadress: Umeå kommun, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Tekniska nämnden 2022-11-24.

Sidan publicerades