Städservice

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Vår verksamhet omfattar lokalvård, vaktmästeri och närliggande tjänster. Uppdraget är att utföra tjänster inom vårt verksamhetsområde med hög kvalitet, miljövänliga metoder och god service, för Umeå kommuns verksamheter.

Vi lovar att

  • att årligen erbjuda samtal med våra intressenter
  • att säkerställa kvalitetsnivåer genom att påbörja bearbetningen av klagomål, förslag och övriga synpunkter på vår verksamhet, inom tre arbetsdagar
  • att kontinuerligt utbilda vår personal för att höja kompetensnivån
  • att arbeta med ständiga förbättringar
  • att mäta och följa upp kvaliteten via årliga kvalitetskontroller och mätningar.

Vi vill bli bättre

För att säkerställa hög kvalitet, miljövänliga metoder och god arbetsmiljö är vi certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

Vi arbetar för att ständigt förbättra oss och vill därför att ni lämnar synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. Synpunkter kan lämnas direkt till vår personal, chefer eller via avvikelsesystemet på intranätet.

Vi arbetar utifrån jämställdhets/jämlikhetsperspektiv där alla ska behandlas lika, oavsett kön, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Våra arbetsplatser och arbeten ska vara öppna och tillgängliga för alla.

Vill du veta mer?

Mer information om verksamheten finns på kommunens intranät, eller skicka din fråga till Simone Öhrner, verksamhetschef simone.ohrner@umea.se
Telefon: 090-16 23 93
Besöksadress: Kungsgatan 37
Postadress: Städservice Umeå kommun, 901 84 Umeå
Webbsida: www.umea.se

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Tekniska nämnden 2022-11-24.

Sidan publicerades