Sjöars vattenkvalitet

Sjöars ekologiska status ska vara minst god senast år 2021, och inga sjöars status får försämras enligt EU:s riktlinjer om vattenkvalitet. Om man ser till alla sjöar i kommunen så har de flesta en god vattenkvalitet. 

Många sjöar behöver bättre vattenkvalitet

Miljö- och hälsoskydd har tagit prover i Umeås sjöar sedan 1980-talet och har specifikt följt den ekologiska statusen hos 23 sjöar. De har valts ut på grund av sin känslighet för närsalttillförsel och utifrån behov inför översiktsplanering, detalj­planering, bygglovsprövning samt i samband med tillsyn, till exempel avlopp, jordbruk och golf. 

Resultaten har sammanställts och bedömningar har gjorts av hur sjöarna mår och hur vattenkvaliteten har utvecklats över åren. Det visar att 19 sjöar behöver förbättrad vattenkvalitet. 

Resultatet av undersökningarna presenteras här på webbsidan. Varje sjö presenteras med översikter över avrinnings­områden och djupkartor. Du hittar den ekologiska statusen för respektive sjö i menyn.

Avan och Gammbåtlänningen har dålig vattenkvalitet

Avan och Gammbåtlänningen utmärker sig med dålig vattenkvalitet. Avan har jordbrukspåverkan. Gammbåtlänningen är en känslig kustsjö, där extra näringsämnen tillförs från golfbanan. 

Näringsbelastningen behöver minska i ”jordbrukssjöar”

Analyserna visar påverkan i sjöar med jordbruk i tillrinningsområdet där näringsbelastningen behöver minska. Det gäller till exempel Avan, Kroksjön, Stöcksjön och Tavelsjön. Kustsjöarna är ofta naturligt näringsrika och de är känsliga för ytterligare påverkan från till exempel bebyggelse/avlopp. Belastningen behöver minska i exempelvis Väster-Långslädan, Lövösundet, Kläppsjön och Själafjärden.

Mer information

Vad kan du som är lantbrukare göra för att påverka näringsutsläpp i sjöar och vattendrag?

Läs mer på www.greppa.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästan ingen bidrar mycket till övergödningen, utan alla bidrar lite, och sammanlagt blir det ett stort problem.

Läs mer om algblomning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Var ligger sjöarna och hur mår de?

I menyn hittar du sjöar som undersökts i Umeå kommun, var de ligger och vilken ekologisk status de har.

Sidan publicerades