Stor-Malsjön

Stor-Malsjön ligger norr om Sävar och rinner till Malbäcken som är ett biflöde till Sävarån, är ett Natura-2000 område. Andelen myrmark i avrinningsområdet är 27 % inklusive bland annat Långmyran. Vatten rinner in i Stor-Malsjön via Lill-Malsjön och Malsjöbäcken i norr. Sjön omges av sjönära fritidsbebyggelse i nordost som omvandlas till permanentboende. Malbäckens avrinningsområde inklusive Stor-Malsjön ingår i kalkningsprojekt för Sävarån.

Myrmarken i Stor-Malsjöns avrinningsområde bidrar med humussyror och starkt färgat vatten. Sjön kalkas och mycket hög alkalinitet förekommer liksom höga pH-värden.

Näringsvärde och alger

Stor-Malsjön är måttligt näringsrik. Syretillståndet var oftast svagt i vattnet ovanför botten.

Det har förekommit algblomning av den blågröna bakterien Planktothrix agardhii under sommarperioden i Stor-Malsjön. Arten är ett ofta återkommande inslag i Stor-Malsjöns växtplankonsamhälle. Vid soliga lugna perioder kan arten växa till. Den flyter då upp mot ytan för att vid ökad vindstyrka föras in i mer koncentrerad form till vikar i sjön. Boende runt sjön har vid flera tillfällen uppmärksammat algblomning i sjön, ytliga blågröna sjok som ansamlas i mer lugna partier. Nålflagellaten Gonyostomum semen förekom endast sporadiskt trots att färgtalet var högt och det var betydande andel myrrmark i avrinningsområdet.

Ekologisk status - måttlig

Sammanfattningsvis bedöms Stor-Malsjön ha måttlig status.

Sidan publicerades