Fritid, bad

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag är att

 • möjliggöra fritid för unga
 • möjliggöra fritidsaktiviteter för prioriterade grupper
 • möjliggöra nyttjande av anläggningar
 • skapa förutsättningar för ett aktivt föreningsliv.

Vi lovar att

 • erbjuda friskvård
 • erbjuda simundervisning
 • fördela, boka och ge tillträde till lokaler och anläggningar
 • möjliggöra badupplevelser
 • möjliggöra ett jämlikt fritidsutbud
 • skapa förutsättningar för kostnadsfria aktiviteter riktade till barn och unga
 • sköta driften av lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter.

Vi vill bli bättre

Vi vill gärna att du framför synpunkter och utvecklingsförslag. Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via kommunens webb.

Dialog och synpunkter

Vill du veta mer?

Läs mer om vår verksamhet på www.umea.se/bad.

Fastställd

Av fritidsnämnden 2019-11-27.

Sidan publicerades