Servicenivåer Navet

Navet är en badanläggning som innefattar upplevelsebad med rutschbanor, motionsbassäng, hoppbassäng, multibassäng samt relaxavdelning.

Vardagar och helg

Måndag till söndag finns alltid simbanor tillgängliga för allmänhet och föreningsliv. Navet erbjuder både 25 m och 50 m långa banor. Utöver det erbjuds ett stort urval gruppträningsaktiviteter för allmänheten samt relaxavdelning. Under helger finns det möjlighet för privatpersoner att boka barnkalas.

Under skolans läsår finns alltid banor tillgängliga för skolverksamhet vardagar klockan 08.00–16.00, gäller inte lov.

Skötsel

Anläggningen följer rutiner för svensk standard för bad vilket innebär att vattenrening, badbevakning samt lokalvård sker regelbundet dagligen och skapar en trygg vistelse för besökarna. Under all tid då anläggningen är tillgänglig för skola och allmänhet finns livräddningskunnig badpersonal i anläggningen.

Vad vi lovar

Årligen sker service av höj- och sänkbara delar vilket innebär påverkan på antalet tillgängliga banor. Vid service meddelas detta till skola, föreningar och allmänhet i så god tid som möjligt. Dessa dagar kan Navet inte lova 50 meters-banor.

Navet är huvudarena för simtävlingar vilket innebär att det under maximalt sex heldagar per år pågår tävling vilket innebär att det inte finns tillgång till motionsbanor för allmänheten dessa dagar. Tävlingar förläggs i största möjliga mån till helger.

Förberedelser inför tävling sker på fredagseftermiddagar vilket kan innebära att endast 25 m banor finns tillgängliga dessa dagar.

Navet kan inte lova att alla delar i anläggningen alltid är i drift, ibland kan system i reningsverket behöva servas vilket kan påverka tillgång till olika bassänger eller så kan bastu, rutschbanor med mera vara ur funktion. Årligen behöver bubbelpooler samt barnbassäng tömmas för rengöring.

Uppdatering

Vid alla förändringar som innebär påverkan för allmänheten informeras detta på Navets webbplats.

Navet uppmanar alla som ska besöka anläggningen att kolla webblatsen före besök för att säkert veta om det är något speciellt att ta hänsyn till inför sitt besök.

Samtliga öppettider finns uppdaterade på www.navet.umea.se Länk till annan webbplats..

Öppettider

Ordinarie öppettider

Följande öppettider gäller under höst och vårtermin med undantag för vissa avvikande öppettider. För entré klockan 06.00–08.00 krävs ett Navetkort eller klippkort. Tidig entré sker via relaxavdelningen.

Motionssim i 50-metersbassängen och bubbelpoolen

Vardagar: klockan 06.30–20.00
Helger: klockan 09.00–18.00

Upplevelsebad och vattenrutschkanor

Vardagar: klockan 13.00–19.00
Helger: klockan 09.00–18.00
Skollov: klockan 09.00–18.00

Barnbad och Pluppbassängen

Vardagar: klockan 06.30–20.00
Helger: klockan 09.00–18.00

Relaxavdelningen

Vardagar: klockan 13.00–19.00
Helger: klockan 13.00–18.00
Familjerelax helger: klockan 11.00–13.00

Receptionen

Vardagar: klockan 08.00–20.00
Helger: klockan 09.00–18.00

Restaurangen

Vardagar: klockan 11.00–18.00 (varm mat)
Helger: klockan 10.00–18.00 (varm mat)

Övriga tider som Navet är öppet säljer receptionen glass, fika och dryck m.m.

Sidan publicerades