Servicenivåer Hemgårdens bad och gym

Hemgårdens bad och gym erbjuder en 16 meter lång bassäng med varierande djup. Hela anläggningen är tillgänglighetsanpassad.

Vardagar och helg

Simhallen och gymmet är öppna måndag till fredag med olika öppettider, se www.umea.se/hemgardensbad Länk till annan webbplats. för aktuell dag.

Skötsel

Anläggningen följer rutiner för svensk standard för bad vilket innebär att vattenrening, badbevakning samt lokalvård sker regelbundet dagligen och skapar en trygg vistelse för besökarna. Under all tid då simhallen är öppen för skola och allmänhet finns livräddningskunnig badpersonal i anläggningen.

Vad vi lovar

Hemgårdens bad och gym kan inte lova att alla delar i anläggningen alltid är i drift, ibland kan system i reningsverket behöva servas vilket kan påverka tillgång till olika bassänger eller så kan annan utrustning vara ur funktion. Under sommartid är anläggningen stängd.

Uppdatering

Vid alla förändringar som innebär påverkan för allmänheten informeras detta på vår webbsida.

Hemgårdens bad och gym uppmanar alla som ska besöka anläggningen att titta på webbsidan före besök för att säkert veta om det är något speciellt att ta hänsyn till inför sitt besök.

Öppettiderna är allmänna tider för ålderspensionärer.

Bad, gym och kafé är stängt på helger och alla röda dagar.

Omklädningsrummen stänger 30 minuter efter öppethållandets slut.

Öppettider

Badet och kaféets ordinarie öppetider

Följande tider är bassängen öppen för självständigt bad, simning eller träning utan ledare. I samband med badets öppettider och fram till 15 minuter innan dess stängning finns också möjlighet att köpa fika i kaféet.

Måndag: 8.00–10.30, 11.15–12.00
Tisdag: 12.00–16.00
Onsdag: 8.00–8.30, 9.15–11.00
Torsdag: 12.00–14.00
Fredag: 8.00–10.30, 11.15–12.00

Gymmets ordinarie öppettider

Måndag: 8.00–10.00, 14.00–15.00 (seniorsatsningens gymträning, platsbokning i förväg), 15.00–16.00
Tisdag: 8.00–9.30, 11.30–13.00, 14.45–16.00
Onsdag: 8.00–10.30, 11.30–12.30
Torsdag: 8.00–9.30, 11.15–12.15, 14.00–16.00
Fredag: 8.00–10.15, 13.00–14.00

Sidan publicerades