Kulturskolan

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Kulturskolan erbjuder barn och unga 0–25 år möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet; att inspireras, bildas och få ökad kunskap, förståelse och intresse för kultur och olika estetiska uttryck. Deltagarna ges även möjlighet att få utöva eller visa sin konst och kultur inför publik. Kulturskolan ska vara en del av en meningsfull och kreativ fritid samt en del av skolans obligatoriska undervisning.

Vi lovar

  • att bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt
  • att arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • att erbjuda ett brett grundutbud och även en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck.
  • en hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen
  • att erbjuda både individuell undervisning och gruppverksamhet
  • att stötta barn och unga att finna sitt eget konstnärliga uttryck och utveckla sin kreativa och skapande förmåga
  • att såväl som att bevara undervisning i mer traditionella instrument, även erbjuda pedagogisk verksamhet inom mer samtida estetiska uttryck
  • att verka för barns och ungas delaktighet och inflytande på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi vill bli bättre

Lämna gärna synpunkter på vår verksamhet; klagomål, beröm eller förslag på förbättringar Synpunkter kan lämnas direkt till personalen eller med e-post till umea.kultur@umea.se.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka vår webbsida www.umea.se/kulturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Postadress:
Umeå kommun
Kulturförvaltningen
901 78 Umeå

Besöksadress Hamnmagasinet:
Västra Strandgatan 4

Besöksadress Umestan:
Paradvägen 26

Telefon: 090-16 10 00 (växel)

E-post: umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2021-11-17 och gäller för 2022.

Sidan publicerades