Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Kulturskolan

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Kulturskolan erbjuder barn och unga 0–25 år möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet; att inspireras, bildas och få ökad kunskap, förståelse och intresse för kultur och olika estetiska uttryck. Deltagarna ges även möjlighet att få utöva eller visa sin konst och kultur inför publik.

Kulturskolan ska

vara en del av en meningsfull och kreativ fritid samt en del av skolans obligatoriska undervisning.

Vi lovar

  • att bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt
  • att arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • att erbjuda ett brett grundutbud och även en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck
  • en hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen
  • att erbjuda både individuell undervisning och gruppverksamhet
  • att stötta barn och unga att finna sitt eget konstnärliga uttryck och utveckla sin kreativa och skapande förmåga
  • att både bedriva undervisning i mer traditionella instrument och samtidigt vara nyskapande i pedagogiska metoder och uttryck
  • att verka för barns och ungas delaktighet och inflytande på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi vill bli bättre

Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du lämnar dina synpunkter och förslag på förbättringar. De kan lämnas direkt till vår personal eller via kommunens hemsida, www.umea.se/kommun. Vi genomför kontinuerliga brukarundersökningar för att få kunskap om förbättringsområden.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka vår webbsida www.umea.se/kulturskolan
Postadress:
Umeå kommun, Kulturförvaltningen
901 78 Umeå
Besöksadress Hamnmagasinet
Västra Strandgatan 4
Besöksadress Umestan:
Paradvägen 26
Telefon:
090-16 10 00 (växel)
E-post: umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2019-12-11 och gäller för 2020.

Sidan publicerades