Kulturskolan

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Kulturskolan erbjuder barn och unga 0–25 år möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet; att inspireras, få ökad kunskap samt förståelse och intresse för kultur och olika estetiska uttryck. Deltagarna ges även möjlighet att få utöva eller visa sin konst och kultur inför publik. Kulturskolan ska vara en del av en meningsfull och kreativ fritid samt en del av skolans obligatoriska undervisning.

Vi lovar

  • att bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt
  • att arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • att erbjuda ett brett grundutbud och även en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck
  • en hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen
  • att erbjuda både individuell undervisning och gruppverksamhet
  • att stötta barn och unga att finna sitt eget konstnärliga uttryck och utveckla sin kreativa och skapande förmåga
  • att både bedriva undervisning i mer traditionella instrument och ämnen och vara öppna för ämnesutveckling och nyskapande i pedagogiska metoder och uttryck
  • att verka för barns och ungas delaktighet och inflytande på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi vill bli bättre

Lämna gärna synpunkter på vår verksamhet; klagomål, beröm eller förslag på förbättringar Synpunkter kan lämnas direkt till personalen eller med mejl till umea.kultur@umea.se.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka vår webbsida www.umea.se/kulturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Postadress:
Umeå kommun, Kulturförvaltningen
901 78 Umeå

Besöksadress Hamnmagasinet
Västra Strandgatan 4

Besöksadress Umestan
Paradvägen 26

090-16 10 00 (växel)
umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2022-11-30 och gäller för 2023.

Sidan publicerades