Måltidsservice

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Måltidsservice uppdrag är att servera goda och hälsosamma måltider till kommunens verksamheter. 

Genom den offentliga måltiden bidrar verksamheten till en god folkhälsa och en hållbar utveckling.

Vi arbetar mot målet att Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Vi lovar att:

  • ekologiska och närodlade livsmedel ska utgöra en viktig del av våra inköp
  • arbeta systematiskt för att minska svinnet
  • välja livsmedel med lägre klimatpåverkan vid våra inköp
  • i så hög grad som möjligt laga måltider från grunden
  • dagligen erbjuda minst två rätter inom skolan där minst ett alternativ är vegetariskt
  • minst en dag i veckan servera en helt vegetarisk meny inom skola och förskola.

Vi vill bli bättre

Vår ambition är att hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra vår verksamhet och vill därför att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. I vår verksamhet har vi alltid ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

De kan lämnas via webben: www.umea.se/maltider Länk till annan webbplats. eller kontakta köket direkt.

Vill du veta mer?

Mer information om verksamheten finns på kommunens externwebb, intranät, eller skicka din fråga till:

Mejl: maltidsservice@umea.se
Telefon: 090-16 10 00

Webbsida: www.umea.se/maltider Länk till annan webbplats.

Postadress: Umeå kommun, Måltidsservice, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av tekniska nämnden 2023-11-30

Sidan publicerades