Kultur, programverksamheten

Vårt uppdrag

Programavdelningens verksamheter skapar förutsättningar för alla att ta del av och vara medskapande i Umeå kommuns konst- och kulturliv. Verksamheterna erbjuder utställningar och programverksamhet samt bidrar till att skapa fler mötesplatser i Umeås kulturliv.

Vi lovar att

  • bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt
  • arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • beakta ett medvetet jämställdhetsperspektiv och en mångfald som ger tillgång till ett brett kulturutbud för alla åldrar
  • vara en möjliggörare för kulturarrangemang i Umeå kommun
  • pröva och utveckla nya former för att uppmuntra inflytande, samverkan och medskapande
  • tillgängliggöra ett varierat utbud av konst i kommunens offentliga miljöer samt genom utställningsverksamhet och konstprojekt
  • utmana museinormer och visa på vem som har haft makten att skriva historia och vilka konsekvenser det får genom att arbeta normkritiskt och utmana föreställningar om kön
  • utifrån dina behov och förutsättningar hjälpa dig att hitta rätt i Väven, svara på dina frågor och bistå med den service som Kulturreceptionen kan ge.

Vi vill bli bättre

Lämna gärna synpunkter på vår verksamhet; klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. Synpunkter kan lämnas direkt till personalen eller med mejl till umea.kultur@umea.se.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka vår webbsida www.umea.se/kultur Länk till annan webbplats.. Du kan kontakta Kvinnohistoriskt museum, plan 4 i Väven för mer information eller besöka vår webbsida på www.kvinnohistoriskt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress:
Umeå kommun, Kulturförvaltningen
901 78 Umeå

Besöksadress:
Storgatan 46 A

090-16 10 00 (växel)
umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2022-11-30 och gäller för 2023.

Sidan publicerades