Stäng

Fritid, drift

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag är att erbjuda Umeås invånare ett rikt, jämlikt, jämställt och hållbart fritidsutbud, där barn och ungas delaktighet och möjlighet till utveckling har en särställning.

Nämnden ansvarar för skötsel och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar, både för elit- och breddidrott. I uppdraget ingår även skötsel av friluftsområden samt fiskefrämjande åtgärder.

Vi lovar att

  • ge tillträde till lokaler och anläggningar
  • möjliggöra ett jämlikt fritidsutbud
  • samverka med andra aktörer för att möjliggöra större evenemang
  • skapa förutsättningar för kostnadsfria aktiviteter riktade till barn och unga
  • sköta driften av lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter
  • sköta driften av friluftsliv, spontanytor och rekreation.

Vi vill bli bättre

Vi vill gärna att du framför synpunkter och utvecklingsförslag. Du kan lämna dina synpunkter direkt till personalen eller via kommunens webb.

Dialog och synpunkter

Vill du veta mer?

Läs mer om vår verksamhet

Fastställd

Av fritidsnämnden 2023-11-22.

Sidan publicerades