Servicenivåer Nydalafältet

Fältet klipps 2–3 gånger i veckan beroende på behov.

Fotboll

Umeå kommun märker ut fotbollsplaner vid bokning, tillhandahåller 11-mannamål och 7-mannamål samt tillhanda­håller hörnflaggor vid matchbokningar.

Cuper

Umeå kommun märker ut planer inför cup enligt överenskommelse med arrangör. Behöver linjer bättras på under tiden cupen pågår tillhandahåller kommunen färg samt färgkärra. Arrangör märker planer.

Umeå kommun tillhandhåller mål enligt utrustningslista samt hörnflaggor. Önskar arrangör andra mål än vad som finns enligt utrustningslistan går det att låna av fritidsförvaltningen, arrangör ombesörjer transport själv. Vill de ha hjälp med transport utgår timtidsdebitering.

Utrustning till cuper

  • 4 stycken 11-mannamål
  • 10 stycken 7-mannamål
  • 6 stycken 5-mannamål

Cricket

Förening märker själv ut planen, kommunen tillhandahåller färg samt färgkärra.
Förening sköter pitch samt gräsklippning närmast pitch.

Baseboll

Förening har markavtal och ansvarar för alla byggnader på området. Föreningen märker själv ut planen och Umeå kommun tillhandahåller färg samt färgkärra. Kommunen klipper gräs enligt överenskommelse med förening.

Övriga arangemang

I samråd med fritidsförvaltningens driftavdelning.

Säsongslängd

Nydalafältet skottas inte, utan blir spelbar när vädret tillåter.

Vi kan inte lova

Att fältet går att nyttja vid väldigt mycket nederbörd.

Sidan publicerades