Servicenivåer strandbad

Säsongslängd

22 juni–30 augusti: Säsongslängd strandbad

22 juni–7 augusti: Kiosk och toalett på Bettnesand och Norrmjöle

15 maj–31 augusti: Toalett på Bölesholmarna

Bryggor och beachvolleybollnät finns på plats innan säsongen börjar och tas bort efter säsongens slut.

Vattenprovtagning

Kommunen tar vattenprover tre gånger per säsong och skyltar om avvikande vattenprov.

Tillsyn

Tillsyn görs minst två gånger per vecka under säsong och minst en gång per vecka 15 maj–21 juni och 1–30 september. Gräs klipps vid behov.

Vi kan inte lova

Vi kan inte lova att toaletterna på Bölesholmarna är öppna 15 maj om tjälen inte har gått ur marken.

Mer information

Sidan publicerades