Servicenivåer strandbad

Säsongslängd

22 juni–7 augusti är kiosk och vattentoaletter öppna i Bettnesand, Norrmjöle och Ljumviken.

15 maj–31 augusti är toaletter på Bölesholmarna, Bredviks havsbad, Lövösundet och Revet öppna.

I Bettnesand och Norrmjöle finns det torrklosetter som är öppna året om.

Bryggor och beachvolleybollnät finns på plats innan säsongen börjar och tas bort efter säsongens slut.

Vattenprovtagning

Kommunen tar vattenprover tre gånger per säsong och skyltar vid avvikande vattenprov.

Tillsyn

Tillsyn sker minst två gånger per vecka under säsong och minst en gång per vecka 15 maj–21 juni och 1–30 september. Gräs klipps vid behov.

Vi kan inte lova

Vi kan inte lova att toaletterna på Bölesholmarna är öppna 15 maj om tjälen inte har gått ur marken.

Sidan publicerades