Servicenivåer isbanor

Totalt sköter fritidsförvaltningens driftavdelning cirka 60 isbanor. 10 av dem har sarg. Uppspolning påbörjas i december om vädret tillåter. Säsongen pågår så länge vädret tillåter, dock längst till och med vecka 10.

Vardagar

Måndag till fredag preparerar vi alla isbanor i centrala Umeå, Hörnefors och Holmsund. I Täfteå och Sävar prepareras isbanorna måndag, onsdag och fredag.

Helg

Dragonens bandybana snöröjs alla helgdagar, förutom nyårsdagen. Vi snöröjer även prioriterade isbanor i mån av tid.

Prioriterade isbanor

De här isbanorna snöröjs utan prioriteringsordning:

 • Sandaliden
 • Böleängsparken
 • Östtegsskolan
 • Vasslevägen
 • Östra Ersbodaskolan
 • Umedalens idrottsplats
 • Grisbackaskolan
 • Fridhemsskolan
 • Mariebergsskolan
 • Linblomman
 • Sjöfruskolan

Vi kan inte lova

Vi kan inte lova att isbanorna ska vara färdigpreparerade

 • vid ogynnsam väderlek
 • vid maskinhaveri
Sidan publicerades