Biblioteken

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Biblioteken ska vara kulturella, icke-kommersiella mötesplatser tillgängliga för alla både fysiskt och digitalt. Verksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och ska genom att samarbeta med andra nå nya målgrupper. Biblioteken ska arbeta för ökad insikt om betydelsen av god läsförmåga och digital kompetens.

Vi lovar att

  • bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt.
  • arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder.
  • vara en mötesplats för kultur, information, lärande och samhällsdebatt.
  • tillhandahålla litteratur och andra medier, inspirera till läsning och vägleda till information.
  • erbjuda digitala bibliotekstjänster och bistå med vägledning för att öka den digitala kunskapen.
  • du kan påverka bibliotekets utbud genom att ge förslag till medieinköp och programaktiviteter.

Vi vill bli bättre

Lämna gärna synpunkter på vår verksamhet; klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. Synpunkter kan lämnas direkt till personalen eller med e-post.

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2021-11-17 och gäller för 2022.

Sidan publicerades