Biblioteken

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Biblioteken ska vara kulturella, icke-kommersiella mötesplatser tillgängliga för alla både fysiskt och digitalt. Verksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och ska genom att samarbeta med andra nå nya målgrupper. Biblioteken ska arbeta för ökad insikt om betydelsen av god läsförmåga och digital kompetens.

Vi lovar att

  • att bemöta dig på ett vänligt och professionellt sätt
  • att arbeta för tillgänglighet för alla oavsett etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder
  • att vara en mötesplats för kultur, information, lärande och samhällsdebatt
  • att tillhandahålla litteratur och andra medier, inspirera till läsning och vägleda till information
  • att erbjuda digitala bibliotekstjänster och bistå med vägledning för att öka den digitala kunskapen
  • att du kan påverka bibliotekets utbud genom att ge förslag till medieinköp och programaktiviteter.

Vi vill bli bättre

Du får gärna lämna synpunkter - klagomål, beröm eller förslag på förbättringar - på vår verksamhet. Synpunkter kan lämnas direkt till personalen eller med e-post till umea.kultur@umea.se.

Vill du veta mer?

Du kan kontakta oss för mer information eller besöka vår webbsida www.minabibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postadress:
Umeå kommun, Kulturförvaltningen
901 78 Umeå
Besöksadress: Se www.minabibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Telefon: 090-16 10 00 (vx)
E-post: umea.kultur@umea.se

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av kulturnämnden 2020-11-25 och gäller för 2021.

Sidan publicerades