Måltidsservice

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Måltidsservice uppdrag är att servera goda, hälsosamma, klimatsmarta och anpassade måltider. Genom den offentliga måltiden bidrar vi till en god folkhälsa och en hållbar utveckling.

Vi lovar att

  • dagligen erbjuda minst två rätter inom skolan där minst ett alternativ är vegetariskt
  • minst en dag i veckan servera en helt vegetarisk meny inom skola och förskola
  • använda recept som är klimatberäknade
  • närproducerade och ekologiska livsmedel ska vara en del av måltiden
  • arbeta systematiskt med att minska matsvinnet
  • i så hög grad som möjligt laga måltider från grunden.

Vi vill bli bättre

Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du lämnar synpunkter, klagomål, beröm, eller förslag på förbättringar. De kan lämnas via webben: www.umea.se/maltider eller kontakta köket direkt.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt miljöcertifierade enligt 14 001 och vi följer löpande upp vår utveckling, utifrån inkomna synpunkter och medborgarundersökningar. Externa revisorer reviderar verksamheten enligt den plan certifieringen kräver.

Vill du veta mer?

Mer information om verksamheten finns på kommunens intranät, eller skicka din fråga till:
Mejl: maltidsservice@umea.se
Telefon: 090-16 10 00
Webbsida: www.umea.se/maltider
Postadress: Umeå kommun, Måltidsservice, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av tekniska nämnden 2021-11-25.

Sidan publicerades