Infrastruktur i Umeå AB (INAB) logotyp

Clockwork Umeå AB i Umeå klimatfärdplan

Clockwork Bemanning & Rekrytering AB är ett fullserviceföretag inom bemanningsbranschen. De grundades 2012 och är idag etablerade på 22 orter i Sverige, från Stockholm i söder till Luleå i norr.  Clockwork hjälper det lokala näringslivet och den offentliga sektorn med hållbar kompetensförsörjning, på kort eller lång sikt med hjälp av våra 130 kollegor i landet.

Clockwork har varit anslutna sedan 2023.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Clockwork Umeå AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Clockwork Umeå AB kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Clockwork Umeå AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom tre fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Clockwork Umeå AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Clockwork Umeå AB

Viktoria Stenberg Lindquist
Marknadschef
Viktoria.lindquist@clwork.se

Sidan publicerades