Dåva deponi och avfallscenters logotyp

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB i Umeå klimatfärdplan

Dåva deponi och avfallscenter är ett kommunalt bolags som ägs av Umeå kommun och bildades 2013. Anläggningen tar hand om sulfidjord, icke farligt- och farligt avfall. Visst avfall kommer från hela Norrland och är i dag en regional resurs.

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå har åtagits sig att delta vid gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå kommer att dela information genom sin årliga miljörapport.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta

Energi och byggd miljö

  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Mat och jordbruk

  • Konsumera större andel klimatsmart mat

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Dåva deponi och avfallscente har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå

Jörgen Aronsson
VD
jorgen.aronsson@avfallscenter.se

Sidan publicerades